logo
ponuka

Satelitná televízia Skylink

Servisný poplatok

Kedy hradiť Servisný poplatok

Servisný poplatok nesúvisí so zvolenou programovou ponukou a vzťahuje sa na všetkých užívateľov Skylinku. U dekódovacích kariet, na ktorých nebude Servisný poplatok uhradený, dôjde v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami k zastaveniu poskytovania služieb Skylink.

Na karty Skylink Štandard HD a karty Skylink Štandard HD M7 je nutné uhradiť Servisný poplatok po uplynutí 24 mesiacov od dátumu registrácie služby Skylink pre túto kartu.

Pre karty Skylink Výmena registrované pred 16. 9. 2012 je nutné uhradiť Servisný poplatok po uplynutí 24 mesiacov od dáta registrácie karty. Pre karty registrované po 16. 9. 2012 je nutné Servisný poplatok uhradiť po uplynutí 12 mesiacov od dáta registrácie karty. Na karty Skylink Výmena M7 je nutné Servisný poplatok uhradiť po uplynutí 12 mesiacov od dátumu registrácie služby Skylink.

Overenie kedy hradiť Servisný poplatok

Servisný poplatok

Servisný poplatok pokrýva náklady na prevádzku, administráciu, technické zaistenie a zákaznícky servis satelitnej televízie Skylink.
Výška Servisného poplatku
Ročně: 14,4 Eur všetkými štandardnými platobnými metódami
Mesačne: 1,2 Eur len SIPO alebo INKASO z účtu (prvý mesiac zdarma)
Kto musí platiť Servisný poplatok

Servisný poplatok sa vzťahuje na všetky dekódovacie karty Skylink a CS Link. Pre užívateľov platených balíčkov je Servisný poplatok už zahrnutý v cene predplatného a nie je nutné ho pre danú dekódovaciu kartu platiť zvlášť. Pokiaľ si užívateľ na karte s uhradeným Servisným poplatkom predplatí ľubovoľný programový balíček, bude mať automaticky na celé obdobie predplatného Servisný poplatok prerušený.

Výhodný tip pre užívateľov kariet Irdeto

Objednajte si ľubovoľný balíček z ponuky základných alebo prémiových balíčkov. V tomto prípade je Servisný poplatok započítaný v cene balíčka, nie je preto nutné ho hradiť samostatne.

 

 

otázky a opovede