logo

Kniha jázd

Služby monitoringu a sledovania prevádzky vozidiel pomocou systému ATHOS sú ponúkané firmami 1. REX SERVICES a.s. a JABLOTRON Slovakia, s.r.o. ako vyspelá metóda ochrany vozidiel proti krádeži a na riadenie, sledovanie a kontrolu ich prevádzky.

Kniha jázd: na externom serveri sa eviduje kompletný záznam o prevádzke vozidla s presným určením, kedy a kam vozidlo jazdilo, dĺžka jazdy v kilometroch, čas strávený za volantom, priemerná a maximálna rýchlosť, identifikácia vodiča, služobná / súkromná jazda a pod.

Výhody monitorovania vozidiel :

  • výrazné a viditeľné administratívne úspory
  • psychologický dopad na vodičov (zodpovednejší prístup)
  • minimalizovanie čiernych jázd až o 95%
  • dôsledná kontrola pracovníkov na výkon
  • zefektívnenie jázd, výrazná úspora pohonných hmôt
  • prehľad pozícií vozidiel v podrobných mapových podkladoch
  • kniha jázd sa generuje automaticky bez manuálneho zasahovania
  • zariadenie plní zároveň úlohu kvalitného zabezpečovacieho systému
  • počiatočné náklady sa v niektorých prípadoch vrátia už za 3 mesiace.

Vybavenie vozidla:

Technik s certifikátom nainštaluje do vozidla systém JABLOTRON typ. CA-1803BT ATHOS s GSM komunikátorom a prijímačom satelitného signálu GPS. Ak je požiadavka na vyššiu bezpečnosť, rozšíri sa systém o doplnkové snímače naklonenia vozidla a ochrany interiéru vozidla (prípadne nákladového priestoru). Po inštalácii systému ATHOS je potom možné vozidlo ľubovoľne lokalizovať a monitorovať.

Pre koho je služba Kniha Jázd určená?

Pre všetkých tých, ktorí chcú mať pod kontrolou firemný vozový park. Zariadenie podrobne zaznamenáva všetky informácie o jazde (identifikácia vozidla a vodiča, začiatok jazdy, dátum a čas, miesto začiatku a konca jazdy, priemerná a maximálna rýchlosť, dĺžka jazdy v km, čas strávený za volantom...) a po skončení jazdy ich odošle GPRS prenosom na server. Správca má tak prehľad o jazdách každého vozidla (jazdy je možné pozerať na mape, stiahnuť do počítača, filtrovať vyťaženosť vodičov, vyťaženosť vozidla, informácie slúžia aj pre účtovníctvo, prípadne aj ako dôkaz pri tzv. „čiernej jazde“) a tak nehrozí zneužívanie vozidiel. Jazdy všetkých vozidiel je možné podľa požiadavky prezerať spätne až niekoľko mesiacov.

Úspory:

Monitorovacími službami sa počiatočné náklady veľmi rýchlo vrátia vo forme ušetrených pohonných hmôt (zamedzenie „čiernym jazdám“, kontrola maximálnej rýchlosti...), menšie opotrebenie vozidla (zamedzenie „fuškám“ pri stavebných strojoch), efektívnejšieho využitia vozidla (stroja) a jeho vodiča, administratívne úspory (kniha jázd sa generuje úplne automaticky) a pod. Služby využívajú firmy s jedným alebo viacerými vozidlami, ktoré sa snažia znížiť nadbytočné náklady, ktoré často nie sú nízke...

ATHOS Vám spríjemní život. Odovzdá informáciu o vlámaní (zavolá a pošle SMS správu), blokuje vozidlo, poskytuje Bluetooth navigáciu počas jazdy, dokáže chrániť priľahlé priestory bezdrôtovými detektormi, na diaľku spustiť nezávislé kúrenie vo vozidle a veľa užitočných funkcií... Viac o funkciách autoalarmu ATHOS sa dočítate na produktovej stránke.

Cenové podmienky:

Mesačný poplatok za službu Kniha Jázd je 4,32 € bez DPH. 

Výhody systému ATHOS oproti ostatným:
- veľmi nízke mesačné poplatky (4,32€)
- identifikácia vodičov je už v cene mesačného poplatku
- filter služobná / súkromná jazda je už v cene mesačného poplatku
- využívanie služby podľa potrieb bez navyšovania ceny
- dĺžka používania služby nie je zmluvne viazaná
- ochrana vozidla na vysokej bezpečnostnej úrovni
- záložná batéria zabezpečuje prevádzku aj po odpojení hlavného napájania
- možnosť odoslania SMS pri zásahu do inštalácie (sabotáž zo strany zamestnaca)
- možnosť bezplatného zisťovania on-line polohy cez www.GSMLink.sk
- inštalácia do 12V aj 24V palubnej siete (bez navyšovania ceny)

Generovanie prehľadnej prevádzky vozidiel v elektronickej forme systémom ATHOS je akceptované Daňovým úradom SR.

Pozrite si prezentáciu na službu Kniha jázd: Kniha Jázd.pps
Registračný formulár na službu Kniha Jázd a Dispečing: Registračný formulár.doc