logo

Dispečing

Služby monitoringu a sledovania prevádzky vozidiel ATHOS REX sú ponúkané firmami 1. REX SERVICES a.s. a JABLOTRON Slovakia, s.r.o. ako vyspelá metóda ochrany vozidiel proti krádeži a na riadenie, sledovanie a kontrolu ich prevádzky.

Dispečing je služba, kedy vozidlá sú nastavené tak, že neustále v pravidelnom intervale (napr. 15 sekúnd) posielajú svoju presnú satelitnú polohu na externý server. Zákazník tak po prihlásení sa na server vidí pohybujúce sa ikony svojich vozidiel na mapovom podklade v reálnom čase.

Výhody monitorovania vozidiel :

  • výrazné a viditeľné administratívne úspory
  • psychologický dopad na vodičov (zodpovednejší prístup)
  • minimalizovanie čiernych jázd až o 95%
  • dôsledná kontrola pracovníkov na výkon
  • operatívny on-line dohľad nad všetkými vozidlami
  • prehľad pozícií vozidiel v podrobných mapových podkladoch
  • zariadenie plní zároveň úlohu kvalitného zabezpečovacieho systému
  • počiatočné náklady sa v niektorých prípadoch vrátia už za 3 mesiace.

Vybavenie vozidla:

Technik s certifikátom nainštaluje do vozidla autoalarm JABLOTRON typ. CA-1803BT ATHOS s GSM komunikátorom a prijímačom satelitného signálu. Ak je požiadavka na vyššiu bezpečnosť, rozšíri sa systém o doplnkové snímače naklonenia vozidla a ochrany priestoru. Po inštalácii systému Athos je potom možné vozidlo lokalizovať a monitorovať.

Pre koho je služba Dispečing určená?

Pre všetkých tých, ktorí chcú neustále monitorovať pozície súkromného, prípadne pozície viacerých firemných vozidiel. Zariadenie odosiela pravidelne každých 15 sekúnd svoju polohu na server, kde má správca on-line prehľad o aktuálnych pozíciách každého vozidla (fixná mapa sa neustále aktualizuje každých 10 sekúnd a vozidlá sa po nej pohybujú podľa najaktuálnejších polôh) a tak nehrozí ich zneužívanie. Pri firemných vozidlách sa počiatočné náklady veľmi rýchlo vrátia vo forme ušetrených pohonných hmôt, efektívnejšieho využitia vozidla (stroja) a jeho vodiča a pod... Najčastejšie službu využívajú taxi služby, požičovne vozidiel, dispečerské firmy, kamiónová vnútroštátna doprava, zásobovanie, stavebné firmy, bezpečnostné služby (vyhľadávanie odcudzeného vozidla), prípadne iné firmy na vlastné aplikácie.

Úspory:

Monitorovacími službami sa počiatočné náklady veľmi rýchlo vrátia vo forme ušetrených pohonných hmôt (zamedzenie „čiernym jazdám“, kontrola maximálnej rýchlosti...), menšie opotrebenie vozidla (zamedzenie „fuškám“ pri stavebných strojoch), efektívnejšieho využitia vozidla (stroja) a jeho vodiča, administratívne úspory (kniha jázd sa generuje úplne automaticky) a pod. Služby využívajú firmy s jedným alebo viacerými vozidlami, ktoré sa snažia znížiť nadbytočné náklady, ktoré často nie sú nízke...

ATHOS REX Vám spríjemní život. Odovzdá informáciu o vlámaní, blokuje vozidlo, poskytuje bluetooth navigáciu počas jazdy, dokáže chrániť priľahlé priestory bezdrôtovými detektormi, na diaľku spustiť nezávislé kúrenie vo vozidle a veľa užitočných funkcií... Viac o funkciách autoalarmu ATHOS sa dočítate na produktovej stránke autoalarmu.

Cenové podmienky:
Mesačný poplatok za službu Dispečing je 4,32 € bez DPH. 

Pozrite si prezentáciu na službu Dispečing: Dispečing.pps
Registračný formulár na službu Kniha Jázd a Dispečing: Registračný formulár.doc