logo

Ako zabezpečiť dom

Ako si zabezpečiť dom, byt alebo kancelárie?

Mozgom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa. Ústredňa
vyhodnocuje všetky signály z detektorov a ovládacích zariadení a na základe
ich analýzy a v súlade s nastavením programu rozhoduje o vyhlásení
poplachu.

Moderné EZS sa obvykle vypínajú pomocou klávesnice zadaním niekoľkomiestneho
vstupného kódu alebo stlačením tlačidla diaľkového ovládača. Obidva
systémy sú bezpečné. Možnosť zadania kódu je obvykle obmedzená na niekoľko
málo pokusov, než dôjde k vyhláseniu poplachu. U ovládacích kľúčeniek je zase
obvykle použitý takzvaný plávajúci prenosový kód, ktorý úplne znemožňuje jeho
skopírovanie.

Ďalšou možnosťou je ovládanie systému pomocou bezdotykových RFID kariet
(podobné platobným) alebo RFID príveskov rozličných tvarov. Tie sa jednoducho
priložia ku klávesnici, resp. ku čítačke a aktivujú nastavenú funkciu, napr. zapni / vypni
ochranu, otvor dvere a pod.

K 80 % vlámaní dôjde prekonaním vchodových dverí. Preto je ochrana
vstupu najpodstatnejšia. Dvere by mali byť predovšetkým chránené
mechanickým zámkom, aby nemohlo dôjsť k ich ľahkému otvoreniu.
Samozrejme, že čím je zámok zložitejší, tým je odolnejší. O indikáciu otvorenia
dverí sa postará magnetický detektor. Ten upozorní ústredňu, že došlo k otvoreniu dverí a ústredňa
čaká na vypnutie ochrany v objekte. Pokiaľ nedôjde k vypnutiu počas nastavenej doby, ústredňa vyhlási
poplach v objekte.

Podobným spôsobom ako vstupné dvere je možné zabezpečiť všetky vstupy do objektu,
t.j. všetky dvere a okná. Pre detekciu rozbitia sklenenej výplne sa dnes používajú
akustické detektory rozbitia skla. Tieto detektory sú umiestnené v miestnosti, kde sú
sklenené výplne a sú schopné presne detegovať rozbitie skla. Kvalitné detektory sú
pritom úplne imúnne voči iným podobným zvukom. Magnetické detektory a detektory
rozbitia skla zabezpečujú základnú plášťovú ochranu objektu.

Pre kvalitnú ochranu vnútorných priestorov pred narušiteľmi sa používajú predovšetkým
infrapasívne detektory (tzv. PIR detektory). Tieto detektory sú schopné na základe
analýzy teplôt v miestnosti spoľahlivo detegovať pohyb človeka v priestore. Pre rôzne
aplikácie sa používajú PIR detektory s odlišnou charakteristikou, vhodné napríklad pre
štandardné priestory, pre dlhé úzke chodby alebo detektory odolné voči menším
živočíchom. Existuje aj kombinovaný detektor pohybu a rozbitia skla (dva v jednom),
ktorý má ekonomickejšie aj estetickejšie použitie.

Štandardom u systémov EZS je aj ochrana objektov pred nebezpečenstvom
požiaru alebo výbuchu. Na skorú detekciu požiaru sa používajú ionizačné,
optické alebo tepelné požiarne detektory. Najpoužívanejšie hlásiče sú optické,
ktoré veľmi rýchlo a spoľahlivo detegujú zvýšený výskyt dymu v miestnosti a
vynikajú priaznivou cenou. Majú v sebe štandardne zabudovanú sirénu, ktorá
dokáže v nebezpečenstve „zalarmovať“ obyvateľov.

Pokiaľ sa na kúrenie alebo varenie používa plyn, malo by byť samozrejmosťou použitie
detektora úniku plynu. Najmodernejšie typy umožňujú detekciu všetkých druhov
výbušných plynov a v prípade zvýšenia koncentrácie plynu nad nastavenú bezpečnú
hranicu aktivujú zabezpečovací systém. Zároveň lokálne signalizujú nebezpečenstvo
sirénou a umožňujú aj automatické uzatvorenie prívodu plynu v prípade
nebezpečenstva.

Nemenej dôležitú úlohu zohráva napájanie systému a jeho zálohovanie v prípade
výpadku sieťového napätia. Z tohoto dôvodu je potrebné používať kvalitné
akumulátory s kapacitou adekvátnou veľkosti zabezpečovacieho systému.

V prípade poplachu môže ústredňa aktivovať tieto poplachové zariadenia:


1/ Vnútorné interiérové sirény majú vysoký prenikavý zvuk a ich hlavným cieľom je
odradiť páchateľa. Zo skúsenosti vyplýva, že pokiaľ je páchateľ prekvapený „jačavým“
zvukom sirény, vo väčšine prípadov sa dá okamžite na útek.

2/ Vonkajšie sirény majú naopak za úlohu prilákať pri poplachu
pozornosť susedov alebo okoloidúcich. Na tento účel je výkonná
siréna doplnená intenzívnym blikačom. Pretože siréna umiestnená
vonku môže byť ľahko zraniteľná, je nutné pri jej výbere dbať na dôkladné mechanické
prevedenie. Podľa najnovších trendov však siréna slúži aj ako predsunutý detektor.
Jej prípadné narušenie hlásia sabotážne kontakty zabezpečovacej ústredni.
Samozrejmosťou je aj použitie vlastného vnútorného akumulátora, ktorý dokáže
napájať sirénu v okamžiku, kedy sa páchateľ pokúsi sirénu odpojiť od vedenia k
ústredni alebo priamo strhnúť zo steny.

3/ Aby sa informácia o poplachu dostala okamžite aj k majiteľovi bytu, používajú sa automatické
telefónne komunikátory. Štandardom v zabezpečení je v súčasnosti komunikácia prostredníctvom
GSM siete. Na prenos zvukovej alebo textovej poplachovej informácie sa používa tzv. GSM
komunikátor. Zvyšuje stupeň zabezpečenia objektu a pokiaľ na mieste inštalácie EZS nie je privedená
telefónna linka, môže ju nahradiť. Možnosti takéhoto komunikátora sú potom nasledovné:

 •  v prípade poplachu (napr. vlámanie, požiar …) odošle
  poplachové SMS správy s presným popisom udalosti až na 8
  mobilných telefónov, zavolá na nastavené telefónne čísla
  a prehrá výstražné akustické upozornenie,
 • bez potreby ďalšieho zariadenia odovzdá poplachové
  informácie aj na pult centralizovanej ochrany,
 • z klávesnice mobilného telefónu alebo pevnej linky umožňuje
  na diaľku zabezpečovací systém ovládať a nastavovať
  prostredníctvom oprávneného priameho pripojenia z telefónu
  (DTMF) alebo SMS správ s prístupovým kódom,
 • diaľkovo ovládať z telefónu je možné aj spotrebič v
  domácnosti (kúrenie, svetlo ...),
 • z pripojeného SMS telefónu možno telefonovať podobne ako
  z pevnej linky (cez sieť GSM) a pohodlne vybavovať SMS
  korešpondenciu,
 • nastavovať a kontrolovať zabezpečovací systém možno pri
  znalosti hesiel aj prostredníctvom nastavovacej webovej
  stránky z akéhokoľvek miesta s pripojením do internetu.

Na trhu sa objavujú rôzne amatérske konštrukcie GSM zariadení
na báze rôznych modulov alebo upravovaných starších mobilných
telefónov. Tieto zariadenia väčšinou nespĺňajú ani základné
bezpečnostné predpisy a až po čase sa prejaví ich nespoľahlivosť
(zlá batéria mobilu, zaseknutý softvér a pod.). Najhoršie je, že
často zlyhajú vtedy, keď sú najviac potrebné....

4/ Alternatívou k prenosom cez GSM sieť je pevná linka. Komunikátor sa
potom pripája k telefónnej zásuvke a k telefónu. V prípade poplachu začne
vytáčať užívateľom nastavené telefónne čísla (aj mobilné) a prehrávať na
ne hlasovú správu. Slabinou pevných liniek je nielen nutnosť platenia
pravidelného paušálu, ale aj ich ľahká zraniteľnosť. Svedčia o tom prípady
prestrihnutých telefónnych liniek práve pred vlámaním do objektov.

5/ Pre najvyšší stupeň zabezpečenia sa používa prenos poplachových
informácií na pult centralizovanej ochrany (PCO). Strážiaca agentúra potom za mesačný poplatok
zabezpečuje stráženie bytu alebo domu a v prípade poplachu okamžite vyráža na miesto zásahová
jednotka. Len pripojenie na PCO je skutočným riešením bezpečnosti vášho objektu.

Montáž
1/ Nepúšťajte sa do inštalácie EZS svojpomocne! Kvalitné komponenty systému nie sú ešte zárukou
bezproblémovej funkcie. Uvážte, že nejde o inštaláciu bežného elektrického zariadenia, ale o ochranu
Vášho majetku. Správna inštalácia systémov EZS je nutnosťou. Profesionálne firmy inštalujúce
zabezpečovacie systémy Vám na požiadanie spracujú konkrétnu ponuku zabezpečenia Vášho domu
alebo bytu tak, aby bola dosiahnutá maximálna ochrana pri rozumných investíciách.


2/ Pri profesionálnej inštalácii môžete zjednať v poisťovniach z platieb poistného (niektoré poisťovne až
30%). Neprofesionálne zabezpečený byt Vám môže priniesť sklamanie v podobe skrátenia poistného
plnenia pri poistnej udalosti.